شهردار شب غلامحسین محمدی

۱۷ دی ۱۳۹۸
شهردار شب غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران به همراه معاونان این مرکز دوشنبه شب 16 آذر ماه 1398 برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/465