جشن تکریم بازنشستگان سازمان آتش نشانی

۱۱ دی ۱۳۹۸
ظهر روز چهارشنبه 11 دی ماه 1398، جشن تکریم پیشکسوتان و بازنشستگان سازمان آتش نشانی شهر تهران با حضور مهدی داوری مدیرعامل این سازمان در ایستگاه شماره 13 آتش نشانی برگزار شد .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/4sf