دیدار شهردار تهران با هنرمندان و رونمایی از قرآن خطی

۲۶ خرداد ۱۳۹۵
شهردار تهران با هنرمندان دیدار کردند و از از قرآن خطی یکی از هنرمندان نیز رونمایی شد.
مجید حسینی
https://www.tehranpicture.ir/u/7ae