بوستان ارغوان مخصوص معلولین

۴ دی ۱۳۹۸
بوستان ارغوان مخصوص معلولین در شهرک راه آهن (شهرک گلستان) در خیابان امیرکبیر خیابان ارغوان جنب میدان موج واقع شده است. این بوستان با لوازم های مخصوص توان یابان و جانبازان به بوستان معلولیلن معروف است و بیشتر جانبازان و توان یابان از این بوستان استفاده می کنند.
امیر گلی پور
https://www.tehranpicture.ir/u/3yq