همایش و نمایشگاه حمایت از رونق تولید ملی در حوزه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

۳ دی ۱۳۹۸
همایش و نمایشگاه حمایت از رونق تولید ملی در حوزه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی با حضور محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهری سه شنبه 3 دی 1398 در سازمان آتش نشانی شهرداری تهران برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/6hc