آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر

۲ دی ۱۳۹۸
بعد از ظهر روز دو شنبه 2 دی ماه 1398، آیین تجلیل از رانندگان نمونه شرکت خودرو سرویس شهر در سالن مجتمع فرهنگی شهید غنی پور منطقه 10شهرداری تهران برگزار گردید .
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/4do