خیابان منوچهری

۲۶ خرداد ۱۳۹۵
کمی بالاتر از چهارراه استانبول خیابان منوچهری واقع شده که برای کیف و چمدان های چرمی اش زبانزد عام و خاص است. اگر اهل عتیقه هم باشید انتهای این خیابان به سمت چهار راه استانبول مکان مناسبی برای خرید می باشد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/2mc