بوستان پونه

۲ دی ۱۳۹۸
بوستان پونه در شرق به غرب بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید خرازی در شهرک شهید باقری قرار گرفته است.
امیر گلی پور
https://www.tehranpicture.ir/u/3k7