جشن یلدای مهربانی در سامانسرای لویزان

۳۰ آذر ۱۳۹۸
جشن یلدای مهربانی در سامانسرای لویزان( مرکز نگهداری موقت زنان) با اجرای موسیقی سنتی توسط بانوان برگزار شد.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/35j