مانور آتش نشانی در شرکت اتوبوسرانی

۲۷ آذر ۱۳۹۸
مانور بزرگ حقیقی عملیاتی ترکیبی آتش نشانی با حضور کلیه نیروهای امدادی در پارکینگ سامانه تندرو 3 اتوبوسرانی چهارشنبه 27 آذر 1398 برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/3yc