دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران

۲۵ خرداد ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 25 خرداد دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/68q