آوای بارانی ها در مرکز خدمات اجتماعی پرتو

۲۳ خرداد ۱۳۹۵
صبح امروز مهران احمدی، مهران رنجبر و رضا حیدری بازیگران سریال "آوای باران" با کودکان مرکز خدمات اجتماعی پرتو واقع در مرکز خدمات اجتماعی منطقه 15 شهرداری تهران دیدار کردند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/2wx