کاخ گلستان‎

۲۳ خرداد ۱۳۹۵
مجموعه کاخ گلستان، یادگاری به جای مانده از ارگ تاریخی تهران، محل اقامت شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و کهن‌ ترین بناهای پایتخت دویست ساله ایران به حساب می‌آید.
فاطمه عسکری
https://www.tehranpicture.ir/u/2wd