کاشت ۳۱۳ درخت در کنار حرم امام خمینی تا گلزار شهدا

۵ اسفند ۱۳۹۳
کاشت ۳۱۳ درخت در کنار حرم امام خمینی تا گلزار شهدا،صبح روز سه شنبه ۵ اسفند ماه برگزار شد .
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/5vq