جایی برای کودکی بچه های دروازه غار

۲۳ خرداد ۱۳۹۵
به مناسبت ماه رمضان بازارچه کارآموزی و سرگرمی ای با همکاری مدرسه صبح رویش (اولین مدرسه کودکان کار) و شهرداری منطقه ۱۲ برپا شده است. در این جشنواره که شعار آن "جایی برای کودکی" است، کودکان محله دروازه غار که بیشتر آن ها را کودکان کار تشکیل می دهند با مهارت ها و مشاغلی مفید آشنا می شوند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/2vz