اکران خیریه فیلم سینمایی چهارشنبه به نفع زندانیان‎

۲۲ خرداد ۱۳۹۵
مراسم اکران خیریه فیلم سینمایی چهارشنبه به نفع شش زندانی شب گذشته در مجتمع کورش برگزار شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/7pb