محله بهارستان

۲۲ خرداد ۱۳۹۵
این محله از جنوب به محله سرچشمه (و پس از آن چهار راه سیروس و میدان شوش)، از شمال به خیابان بهارستان و خیابان فخرآباد و محله دروازه شمیران (و سپس پل چوبی)، از غرب به خیابان جمهوری اسلامی، باغ سپهسالار و چهارراه سیدعلی واز شرق به خیابان مجاهدین اسلام و خیابان ایران محدود است. دلیل اصلی اهمیت میدان بهارستان وجود ساختمان مجلس در این میدان است.
معین پناهنده
https://www.tehranpicture.ir/u/2vo