آیین برگزاری انتخابات شهردار مدرسه با حضور شهردار تهران

۲۰ آبان ۱۳۹۸
آیین بیست و یکمین دوره انتخابات شهردار مدرسه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، اعضای شورای شهر 20 آبان در مدرسه شاهد هاجر منطقه 10 برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/2c0