سفره افطاری آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

۲۱ خرداد ۱۳۹۵
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/2vd