کنفرانس مطبوعاتی علی منصوریان سرمربی جدید استقلال تهران‎

۱۹ خرداد ۱۳۹۵
کنفرانس مطبوعاتی علی رضا منصوریان سرمربی جدید استقلال تهران‎ امروز برگزرا شد.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/4x5