نمایش سین گاف در قالب

۱۹ خرداد ۱۳۹۵
نمایش سین گاف در قالب نوشته کیمیا کاظمی و به کارگردانی پوریا رحیمی سام در پلاتو اجرای تئاتر شهر روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/2v5