برسر سفره میهمانی خدا

۱۸ خرداد ۱۳۹۵
در ماه مبارک رمضان در شهر تهران مساجد با برپایی سفره های ساده افطاری از میهمانان خدا پذیرایی می کنند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/2uz