موزه کتاب و میراث مستند در سازمان اسناد و کتابخانه ملی

۱۸ خرداد ۱۳۹۵
موزه کتاب و میراث مستند ایران از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که آثار مکتوب، اسناد و تصاویری ارزشمند از جهت تاریخی، علمی و ادبی نگهداری و عرضه می‌شود. بخشی از این موزه به نمایش نسخ خطی دوره اسلامی اختصاص دارد که قرآن‌های خطی، صحیفه سجادیه، دیوان امیرالمومنین و آثاری ادبی شامل کلیات سعدی، مثنوی، تاریخ طبری، گلشن راز، شاهنامه و ... از جمله این عناوین است. بخش دیگری از این موزه به نشریاتی از دوره قاجار و پهلوی اختصاص داد که از جمله این موارد نشریه شکوفه، صوراسرافیل، ماهنامه بهار و ... است.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/9tx