آسایشگاه کهریزک جایی برای زندگی است نه زنده ماندن

۱۷ خرداد ۱۳۹۵
صبح روز دوشنبه 17 خرداد ماه بازدید خبرنگان از آسایشگاه خیریه کهریزک پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان انجام شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/9tw