بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از نمایشگاه آتش نشانی

۷ مهر ۱۳۹۸
پس از برگزاری صد و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اعضای شورا از نمایشگاه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی تهران در روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ بازدید کردند
سبحان فرج ون - شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/668