نمایش تشریفات‎

۱۷ خرداد ۱۳۹۵
نمایش تشریفات به کارگردانی رامین اکبری در تماشاخانه کنش معاصر روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/6jo