پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتش نشانی

۴ مهر ۱۳۹۸
در آستانه روز آتش نشان مراسم پیاده روی خانوداگی ویژه کارکنان آتشنشانی صبح پنجشنبه در بوستان ولایت برگزار شد.
محمد محسنی فر
https://www.tehranpicture.ir/u/7hv