عودلاجان، حرفی از هزاران

۱۷ خرداد ۱۳۹۵
برپایی نمایشگاه عکس "عودلاجان، حرفی از هزاران" در پردیس باغ ملی دانشگاه هنر نهران
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/6jl