نشست خبری معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

۱۷ خرداد ۱۳۹۵
نشست خبری معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/3c4