افتتاح ایستگاه مترو خواجه عبدالله انصاری

۱۷ خرداد ۱۳۹۵
صبح دوشنبه 17 خرداد مراسم افتتاح ایستگاه مترو خواجه عبدالله انصاری از خط 3 مترو با حضور شهردار تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/2ob