جلسه هماهنگی روز آتش نشان

۳۱ شهریور ۱۳۹۸
جلسه هماهنگی هفتم مهر ماه "روز آتش نشان" یکشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ در سازمان آتش نشانی شهرداری تهران برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/34r