میدان حسن آباد

۱۶ خرداد ۱۳۹۵
میدان حسن آباد از میدان‌های تاریخی و جزء بافت تاریخی و سنتی تهران قاجاری است. ساختمان‌های چهار طرف میدان، کار قلیچ باقلیان است و مهندس محاسب آن، معمار برجستهٔ ارمنی لئون تادوسیان بوده‌است و ساخت گنبدهای مدور میدان اثر استاد اکبر نکووقت تک که به استاد اکبر خواهر زاده معروف بودند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/4zs