نشست خبری مدیر عامل فروشگاههای شهروند

۱۶ خرداد ۱۳۹۵
ظهر یک شنبه 16 خرداد نشست خبری مدیر عامل فروشگاههای شهروند در خصوص فروش فوق العاده ماه مبارک رمضان برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/7p9