هوای بهاری تهران

۱۶ خرداد ۱۳۹۵
در روزهای پایانی بهار تهران رو به گرمی می رود ولی برخی مواقع باد شدید و رگبار شهروندان تهرانی را غافلگیر می کند.
معین پناهنده
https://www.tehranpicture.ir/u/6wa