استراحت ظهرگاهی تاکسیرانان، زیرپُل سیدخندان

۱۴ خرداد ۱۳۹۵
در گرمای تابستان پایتخت به وقت ظهر با کم شدن شدت رفت و آمد مسافران در سطح شهر، رانندهای تاکسی هم با تجمع در سرخط ها به استراحت و ناهار و نمازشان میرسند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/2hn