منزل امام خمینی(ره) و حسینیه جماران

۱۳ خرداد ۱۳۹۵
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/3c8