موزه دکتر امیراسماعیل سندوزی

۱۳ خرداد ۱۳۹۵
این موزه در محل مطب دندانپزشکی دکتر امیراسماعیل سندوزی، تاسیس شد. دکتر سندوزی در سال 1375 مطب و تمامی وسایل دندانپزشکی خود را به همراه کتابخانه شخصی تخصصی و ده­ها اثر ارزشمند هنری شامل مجسمه و نقاشی به سازمان توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران اهدا کرد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/66a