نمایش دریادلان

۱۳ خرداد ۱۳۹۵
نمایش دریادلان به یاد ۱۷۵ شهید غواص دفاع مقدس، به نویسندگی و کارگردانی امیرحسین شفیعی در حوض بزرگ پارک دانشجو اجرا می شود.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/5cm