اتصال یازدهمین مقطع تونل در خط ۶ متروی تهران

۱۲ خرداد ۱۳۹۵
اتصال مقاطع تونل در قطعه شمالی خط ۶ متروی تهران از ایستگاه اشرفی اصفهانی (U۶) به ایستگاه پیامبر (v۶) به طول حدود ۷۴۲۱ متر با حضور حضور معاون عمرانی متروی تهران متصل شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/7ue