مراسم تجدید میثاق کارکنان شهرداری تهران با آرمان های امام راحل

۱۲ خرداد ۱۳۹۵
صبح چهارشنبه 12 خرداد مراسم تجدید میثاق کارکنان شهرداری تهران با آرمان های امام راحل با حضور شهردار تهران برگزار شد
https://www.tehranpicture.ir/u/36j