تقدیر اعضای خانه سینما از اصغر فرهادی

۱۲ خرداد ۱۳۹۵
مراسم تقدیر خانه سینما از اصغر فرهادی و عوامل فیلم فروشنده عصر دیروز سه شنبه با حضور اهالی سینما در خانه سینما برگزار شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/68p