افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران

۲۷ اَمرداد ۱۳۹۸
افتتاح ایستگاه 110 آتشنشانی با حضور شهردار تهران یکشنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/2t5