نشست خبری معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران

۱۱ خرداد ۱۳۹۵
نشست خبری معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/9xm