همایش سراسری علما و اِِئمه جماعات مساجد تهران

۱۱ خرداد ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 11 خرداد همایش سراسری علما و ائمه جماعات مساجد تهران با حضور شهردار تهران در محل فرهنگسرای بهمن برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/6af