دیدار دانش آموزان کلاس اولی با شهردار منطقه ۱۱تهران

۲۴ اسفند ۱۳۹۳
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/277