ارکستر فیلار مونیک تهران

۱۳ اَمرداد ۱۳۹۸
ارکستر فیلار مونیک تهران به رهبری لوریس چکناواریان شامگاه شنبه 12 مردادماه در برج میلاد تهران برگزار شد .
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/34a