مانور اطفای حریق در پمپ بنزین شهرک استقلال

۱۱ خرداد ۱۳۹۵
مانور اطفای حریق در پمپ بنزین شهرک استقلال توسط ستاد بحران و آتش نشانی منطقه 21 برگزار شد.
علی گلدوز
https://www.tehranpicture.ir/u/7vd