آیین بهره برداری از سراسر نمای مقاومت

۱۰ خرداد ۱۳۹۵
صبح دوشنبه 10 خرداد آیین افتتاح پروژه سراسرنمایی مقاومت با حضور دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران، مهندس مهدی چمران رییس شورای شهر تهران، برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/4t6