مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران

۳۱ تیر ۱۳۹۸
مانور برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران روز دوشنبه 31 تیرماه 1398 در ساختمان شهرداری های مناطق 22 گانه تهرن در ساعت 14 با حضور آقای جوادی یگانه رئیس ستاد انتخابات شورایاری محلات شهر تهران و اعضا هیئت های اجرایی و ستاد انتخابات برگزار گردید .
علیرضا جلائیان - سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/4fi