بازدید شهردار تهران از خسارت آتش سوزی اخیر میدان حسن آباد

۲۸ تیر ۱۳۹۸
پیروز حناچى شهردار تهران از خسارت وارده به میدان حسن آباد بعد از آتش سوزى اخیر، جمعه ٢٨ تیر 1398 بازدید کرد. ایشان در حاشیه این برنامه از ایستگاه شماره یک آتش نشانی بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/35b